Aqua theme

AQUA kommer ursprungligen från det grekiska ordet κυανοs (kyanos) som betyder blå.